Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2013

audrey994
Wiele prawdziwych myśli wypowiada się jako żarty.
Reposted fromaleksandria aleksandria viaBessieMae BessieMae

January 27 2013

audrey994
Reposted fromVix Vix

January 22 2013

audrey994
Noc Kupały 2011
Reposted frompoznan poznan viaimmuff immuff
audrey994
http://24.media.tumblr.com/tumblr_magzciBKrr1qc2jhfo1_r1_500.gif http://25.media.tumblr.com/tumblr_magzciBKrr1qc2jhfo2_500.gifhttp://24.media.tumblr.com/tumblr_magzciBKrr1qc2jhfo3_500.gifhttp://25.media.tumblr.com/tumblr_magzciBKrr1qc2jhfo4_500.gif http://25.media.tumblr.com/tumblr_magzciBKrr1qc2jhfo5_500.gif

 " Just Friends "
Reposted fromappreciation appreciation viaBessieMae BessieMae
audrey994
3296 2234
Reposted fromjajebie jajebie viaBessieMae BessieMae

January 20 2013

audrey994
Reposted fromoll oll viaBessieMae BessieMae

January 19 2013

audrey994
5185 e19c
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
audrey994
1046 249c
Reposted frombvllshit bvllshit viamowilesmi mowilesmi
audrey994
7045 dee1
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viamowilesmi mowilesmi
audrey994
audrey994
~Trzeba coś kochać, żeby to znienawidzić.~
audrey994
~Prawdziwa miłość oznacza,że zależy ci na szczęściu drugiego człowieka bardziej niż na własnym, bez względu na to, przed jak bolesnymi wyborami stajesz.~
audrey994
3689 cb34
audrey994

(via chofy96)
audrey994
2082 59f3
Reposted fromkaha kaha viaDarkAdventure DarkAdventure
audrey994
audrey994
2840 f149
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaBessieMae BessieMae
audrey994
3134 8934 500
Reposted fromfrances frances viaBessieMae BessieMae
audrey994
4707 7fe0
Reposted fromovershadow overshadow viaBessieMae BessieMae
audrey994
6341 f17a
!!
Reposted frominspire inspire viagosiaaq gosiaaq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl